خانه / منابع / مقاله (صفحه 3)

مقاله

علم چیست؟

علم چیست

با توجّه به اینکه تدریس یک فعالیت عملی است و هر فعالیت عملی تابع تصمیمات فکری و ذهنی است و هر تصمیم فکری و ذهنی تابع نوع نگرش و نحوه دید نسبت به موضوعات و مطالب است، به نظر شما آیا لازم است که یک مدرس مفاهیمی ‌مانند: تدریس، یادگیری، علم و فهم، رفتار و عمل را دقیق و جامع بداند؟

توضیحات بیشتر »

نگاهی اجمالی به مدل آموزش پنج بعدی – استاد واسطی

مدل آموزشی پنج بعدی

در نظر داریم به بررسی بسیط و مفصل مدل آموزش پنج بعدی، که از ابداعات استاد گرانقدر حجه‌الاسلام حاج شیخ عبدالحمید واسطی می‌باشد، در ضمن چندین یادداشت بپردازیم. اما قبل از ورود به عناصر تشکیل دهنده‌ی این مدل آموزشی، ابتدا نگاهی اجمالی به این مدل‌ می‌اندازیم. 

توضیحات بیشتر »

نظامواره‌ی سنجش تحصیلی

نظامواره‌ی سنجش تحصیلی

باید سامانه‌ی امتحانی نهادهای علمی کشور خاصه حوزه‌ها، به طور بنیادین و همه جانبه متحول گشته، تلقی از «ماهیت» امتحان، «غایت» و «قلمرو» آن، «روند» و «روش‌های» سنجش، دیگرگون شود.

توضیحات بیشتر »

چند راهکار و نکته قابل اجرا برای بهبود وضعیت فعلی حوزه‌ها

چند راهکار و نکته قابل اجرا برای بهبود وضعیت فعلی حوزه‌ها

  چند راهکار و نکته قابل اجرا برای بهبود وضعیت فعلی حوزه‌ها برگرفته از نظام علمی آموزشی پرورش‌مآل یک) برنامه‌ی آموزشی همه‌ی علوم و معارف اصلی، به طور عمده، باید با لحاظ شیب منطقی حرکت از ساده به سخت و اجمال به تفصیل، و تعیین متون درسی و کمک درسی …

توضیحات بیشتر »

نصاب‌های طلبه‌ی طراز در نظام علمی‌آموزشی پرورش‌مآل

مجموعه‌ی علوم، معارف و مهارت‌هایی که لازم است طلاب حوزه‌ها، تا قبل از ورود به خارج فقه و اصول و رشته‌های تخصصی هم‌طراز، به تحصیل آن بپردازند، به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند: «علوم و معارف محوری» «علوم و معارف مکمل» «مهارت‌ها و فنون مورد نیاز»

توضیحات بیشتر »

نصاب‌های طلبه‌ی طراز در نظام علمی‌آموزشی پرورش‌مآل

یادداشت دوم

نصاب‌های بیان شده، افق‌ها و حدودی است که انتظار می‌رود تا قبل از مقطع تحصیل خارج حوزه در طلاب حاصل گردد؛ شرح نصاب‌های حاصل از اشتغال به خارج و رشته‌های تخصصی هم طراز آن، اینجا مورد نظر راقم نیست، شرح آنها مجال و مقال دیگری را می‌طلبد.

توضیحات بیشتر »

نصاب مطلوبیت عوامل انسانی حوزه‌های علمیه بر اساس نظام علمی آموزشی پرورش مآل

نصاب مطلوبیت عوامل انسانی حوزه‌های علمیه بر اساس نظام علمی آموزشی پرورش مآل

در این یادداشت نصاب‌های مطلوب و متوقع در زمینه‌ی رکن عوامل انسانی و عناصر مختلف آن را مطابق نظام علمی برآمده از نظریه‌ی آموزش پرورش‌مآل ارائه می‌کنیم. به دلیل درازدامن بودن و اهمیت ویژه‌ی مباحث معطوف به نصاب‌های مورد نظر برای طلبه‌ی طراز، مطالب مربوط به آن را به صورت یادداشتی مستقل تقدیم می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »