خانه / منابع / مقاله

مقاله

سطوح احساسی و روانی در آموزش

سطوح احساسی و روانی در آموزش

هر آموزشی، تاثیری بر روحیات و گرایش‌های علم‌آموزان می‌گذارد. انواع این تاثیرها و گرایش‌ها کدامند؟ کدامیک مطلوبند؟ ما با آموزش‌های خود ایجاد چه روحیه‌ای را در علم‌آموز دنبال می‌کنیم؟

توضیحات بیشتر »

ماهیت رفتار و عمل

ماهیت رفتار و عمل

  در یادداشت‌های گذشته ساختار مدل آموزشی پنج بعدی بیان شد. این مدل دارای سه رکن اصلی نگرش سازی، راهبردسازی و راهکارسازی است. در قسمت مبنایی مدل که همان نگرش‌ها بود مباحث مربوط به معرفت شناسی که شامل ماهیت علم، فهم و مراتب آن، سطوح فهم و ادراک و… بود …

توضیحات بیشتر »