خانه / اندیشوران / رزومه علمی دکتر جمیله علم الهدی

رزومه علمی دکتر جمیله علم الهدی

دکتر جمیله علم الهدی
رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
دکترا فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس
g_alamolhoda@sbu.ac.ir

 

مقالات علمی

 • مبنای نظری تلفیق برنامه درسی بر اساس حکمت متعالیه صدرالمتالهین، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ۱۳۸۴ شماره ۴۵، دریافت مقاله 
 • درآمدی به مبانی اسلامی روش تحقیق، فصلنامه نوآوریهای آموزشی سال ۱۳۸۶ شماره ۲۱، دریافت مقاله 
 • تعریف و جایگاه رهبری آموزشی از منظر اسلام، همایش ملی رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش
 • کالبدشکافی دانش محتوایی-تربیتی به عنوان نوعی دانش میان رشته ای برای تدریس دانشگاهی، مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)، دریافت مقاله 
 • ضرورت بازتعریف نقش عقل برای تحول در نظام آمورشی،‌ راهبرد فرهنگ سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱۷ و ۱۸،‌دریافت مقاله 
 • شناسایی دلالت های شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم برای حیطه هدف گذاری برنامه ریزی درسی، تربیت اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۸، دریافت مقاله 
 • بررسی تأثیر آموزش فعال بر خودانگیختگی دانش آموزان نسبت به نماز، تربیت اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۱، دریافت مقاله 

کتاب ها

 • علم‌الهدی ج. بررسی مبانی نظری آموزش جهان. تهران: دانشگاه شهید بهشتی; ۱۳۸۶.
 • علم‌الهدی ج. تعالی انسان از دیدگاه مولانا ویاسپرس. تهران‬‏‫: عابد‬‏‫; ۱۳۸۶.
 • علم‌الهدی ج. ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌): ن‍ق‍دی‌ ب‍ر س‍وب‍ژک‍ت‍ی‍وی‍س‍م‌ و دوآل‍ی‍س‍م‌. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌‏; ۱۳۸۱.
 • علم‌الهدی ج. م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌ “ب‍راس‍اس‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ص‍درا.” ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌); ۱۳۸۴.
 • علم‌الهدی ج. نظریه اسلامی تعلیم و تربیت. تهران: دانشگاه امام صادق (ع)‬: وزارت آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی; ۱۳۸۸.
 • علم‌الهدی ج. نظریه اسلامی تعلیم و تربیت ( مبانی آموزش رسمی )‬‏‫. تهران‏‫: دانشگاه امام صادق (ع); ۱۳۹۱.
 • علم‌الهدی ج. نقش جریان روشنفکری در سکولاریسم تربیتی. تهران: کانون اندیشه جوان; ۱۳۹۳.

 

مطلب پیشنهادی

رشاد

روزمه علمی آیت الله علی اکبر رشاد

علی اکبر رشاد در رمضان ‌المبارک ۱۳۷۷ هجری قمری،‌ برابر با اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۵ هجری شمسی متولد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *