خانه / بایگانی برچسب: نظام علمی آموزشی پرورش مآل

بایگانی برچسب: نظام علمی آموزشی پرورش مآل

نظامواره‌ی سنجش تحصیلی

نظامواره‌ی سنجش تحصیلی

باید سامانه‌ی امتحانی نهادهای علمی کشور خاصه حوزه‌ها، به طور بنیادین و همه جانبه متحول گشته، تلقی از «ماهیت» امتحان، «غایت» و «قلمرو» آن، «روند» و «روش‌های» سنجش، دیگرگون شود.

توضیحات بیشتر »

چند راهکار و نکته قابل اجرا برای بهبود وضعیت فعلی حوزه‌ها

چند راهکار و نکته قابل اجرا برای بهبود وضعیت فعلی حوزه‌ها

  چند راهکار و نکته قابل اجرا برای بهبود وضعیت فعلی حوزه‌ها برگرفته از نظام علمی آموزشی پرورش‌مآل یک) برنامه‌ی آموزشی همه‌ی علوم و معارف اصلی، به طور عمده، باید با لحاظ شیب منطقی حرکت از ساده به سخت و اجمال به تفصیل، و تعیین متون درسی و کمک درسی …

توضیحات بیشتر »

نصاب‌های طلبه‌ی طراز در نظام علمی‌آموزشی پرورش‌مآل

یادداشت دوم

نصاب‌های بیان شده، افق‌ها و حدودی است که انتظار می‌رود تا قبل از مقطع تحصیل خارج حوزه در طلاب حاصل گردد؛ شرح نصاب‌های حاصل از اشتغال به خارج و رشته‌های تخصصی هم طراز آن، اینجا مورد نظر راقم نیست، شرح آنها مجال و مقال دیگری را می‌طلبد.

توضیحات بیشتر »

نصاب مطلوبیت عوامل انسانی حوزه‌های علمیه بر اساس نظام علمی آموزشی پرورش مآل

نصاب مطلوبیت عوامل انسانی حوزه‌های علمیه بر اساس نظام علمی آموزشی پرورش مآل

در این یادداشت نصاب‌های مطلوب و متوقع در زمینه‌ی رکن عوامل انسانی و عناصر مختلف آن را مطابق نظام علمی برآمده از نظریه‌ی آموزش پرورش‌مآل ارائه می‌کنیم. به دلیل درازدامن بودن و اهمیت ویژه‌ی مباحث معطوف به نصاب‌های مورد نظر برای طلبه‌ی طراز، مطالب مربوط به آن را به صورت یادداشتی مستقل تقدیم می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

ویژگی‌های راهبردی و کاربردی نظام علمی_تربیتی مبتنی بر نظریه‌ی آموزش «پرورش‌مآل»

ویژگی‌های راهبردی و کاربردی نظام علمی_تربیتی مبتنی بر نظریه‌ی آموزش «پرورش‌مآل»

نظام علمی_آموزشی‌ای که بر اساس نظریه‌ی آموزش «پرورش‌مآل» صورت می‌بندد، از نظر برنامه، فرایند و برایند فعالیت‌ها و نیز رفتار عوامل انسانی، دارای ویژگی‌های راهبردی و کاربردی گوناگونی است.

توضیحات بیشتر »

نظریه‌ی مبنای نظام علمی آموزشی پرورش‌مآل

نظریه‌ی مبنای نظام علمی آموزشی پرورش‌مآل

مهمترین اشکال و مشکل آرمان تحول و گفتمان تحول‌خواهی دو چیز است: اول فقدان نظریه‌ی معین و متقن؛ دوم دست نیافتن آنان به یک نظام مشخص و جامع مبتنی بر نظریه‌ی مفروض. استاد، آیت‌الله رشاد سعی کرده‌اند تا این نقیصه را مرتفع کنند؛ از این‌رو به شرح نظریه‌ی ایشان و در یادداشتی دیگر به مختصات راهبردی نظام مبتنی برآن، می‌پردازیم.

توضیحات بیشتر »

حوزه و سه نگاه به آرمان تحول

حوزه و سه نگاه به آرمان تحول

در ادامه تحلیل و بررسی نظام علمی آموزشی پرورش‌مآل می‌رسیم به بررسی سه نگاه و دیدگاه متفاوت درباره تحوّل حوزه و شیوه‌ی تدبیرشئون اساسی آن. در این یادداشت سه نگاه به آرمان تحول را بیان خواهیم کرد.

توضیحات بیشتر »

آسیب‌ها و چالش‌های معطوف به طلاب حوزه علمیه

آسیب ها و چالش های طلاب حوزه علمیه

در یادداشت قبل که تحت عنوان آسیب‌های فراروی ارکان نهاد حوزه بود، بیان شد به رغم آنکه عامل طلبه، خود یکی از اقسام عوامل تشکیل دهنده‌ی نهاد حوزه است، اما به علت اهمیت ویژه و گستردگی مبحث آسیب‌های مربوط به این عنصر، مطالب مربوط به آن را به صورت یادداشتی مستقل سامان می‌دهیم. حال در این یادداشت که در ادامه تحلیل مدل علمی آموزشی پرورش‌مآل می‌باشد، به بررسی آسیب‌ها و چالش‌های معطوف به طلاب حوزه علمیه می‌پردازیم.

توضیحات بیشتر »