خانه / بایگانی برچسب: یادگیری

بایگانی برچسب: یادگیری

روش تدریس فعال ۳

روش تدریس فعال3

در روش تدریس فعال قسمت دوم، اشاره‌ای اجمالی به مهم‌ترین روش‌های فعال تدریس شد. در این یادداشت هر کدام از این روش‌ها را به تفصیل بررسی خواهیم کرد. 

توضیحات بیشتر »

روش تدریس فعال ۲

روش تدریس فعال۲

در یادداشت روش تدریس فعال قسمت اول، به: تاریخچه روش‌های تدریس در آموزش جهان، مفهوم تدریس، رویکرد جدید در تدریس و راهبردهایی برای ارضای نیازهای یادگیری فراگیران پرداختیم. اکنون وارد قسمت دوم این مقاله می‌شویم.

توضیحات بیشتر »

راهکارهای عملی برای اصلاح روش تدریس

راهکارهای عملی برای اصلاح روش تدریس

بررسی‌های آثار آموزش در حوزه، گواه بر عدم توفیق نظام آموزشی است. این امر دلیل بر نادرستی فرآیند آموزش می‌باشد. بنابراین جهت رسیدن به اهداف آموزش، مانند استفاده از آن در زندگی و بهره‌گیری از آن در رسیدن به سعادت، باید این وضع فعلی تغییر پیدا کند. در این یادداشت به راهکارهای اصلاح وضعیت آموزشی کنونی می پردازیم.

توضیحات بیشتر »

روش تدریس فعال

روش تدریس فعال

در این نوشتار، که در ضمن سه قسمت عرضه می‌شود، ضمن بیان مفهوم تدریس که از جنبه‌های مختلف به آن پرداخته شده است و هر یک مبتنی بر نظریات صاحب نطران حوزه یادگیری و آموزش می باشد، تلاش بر این است که دیدگاه‌های مختلف به صورت مختصر بیان و عرضه شوند و خوانندگان خود به انتخاب و بهره از بهترین روش‌ها همت گمارند.

توضیحات بیشتر »

طراحی فعالیت های آموزشی

طراحی فعالیت های آموزشی

پس از تعیین هدف‌های آموزشی، یکی از مهم‌ترین مراحل طراحی تعیین و تحلیل موقعیت آموزشی است. در این مرحله معمولاً پرسش‌هایی به شرح زیر ممکن است برای معلم مطرح شود: چگونه باید فعالیت‌های آموزشی دانش‌آموزان را سازماندهی کرد تا هدف‌های آموزشی تعیین شده، تحقق یابند؟ رویدادها و تجاربی که سریعتر و بهتر دانش‌آموزان را به هدف‌های آموزشی می‌رسانند، کدامند؟

توضیحات بیشتر »

مهمترین ویژگی های یک تدریس موفق

تدریس موفق

روش موفق تدریس روشی است که فعال بوده و عملاً انتخاب فرد را در برابر محرک‌های محیطی به همراه داشته باشد. تدریس حرف زدن نیست بلکه فرایندی بیرونی و شامل سلسله فعالیت‌هایی است که علم به اجرای آنها، سرعت یادگیری را تامین می‌کند.

توضیحات بیشتر »