خانه / بایگانی برچسب: پرورش خلاقیت

بایگانی برچسب: پرورش خلاقیت

پرورش خلاقیت و نوآوری از طریق ارزش یابی

پرورش خلاقیت

در مقاله حاضر سه نمونه سؤال ارائه گردیده است. دو سؤال اول، که در قسمت اول مطرح می شود ناظر بر پرورش خلاقیت و ایجاد یک نگاه کلی نسبت به کتاب درسی است و سؤال سوم به منظور آگاهی از میزان تسلط دانش آموزان نسبت به مفاهیم هر درس مطرح گردیده است.

توضیحات بیشتر »