خانه / بایگانی برچسب: ویژگی های راهبردی نظریه آموزش پرورش مآل

بایگانی برچسب: ویژگی های راهبردی نظریه آموزش پرورش مآل

ویژگی‌های راهبردی و کاربردی نظام علمی_تربیتی مبتنی بر نظریه‌ی آموزش «پرورش‌مآل»

ویژگی‌های راهبردی و کاربردی نظام علمی_تربیتی مبتنی بر نظریه‌ی آموزش «پرورش‌مآل»

نظام علمی_آموزشی‌ای که بر اساس نظریه‌ی آموزش «پرورش‌مآل» صورت می‌بندد، از نظر برنامه، فرایند و برایند فعالیت‌ها و نیز رفتار عوامل انسانی، دارای ویژگی‌های راهبردی و کاربردی گوناگونی است.

توضیحات بیشتر »