خانه / بایگانی برچسب: نظریه علمی آموزشی پرورش مآل

بایگانی برچسب: نظریه علمی آموزشی پرورش مآل

نصاب‌های طلبه‌ی طراز در نظام علمی‌آموزشی پرورش‌مآل

مجموعه‌ی علوم، معارف و مهارت‌هایی که لازم است طلاب حوزه‌ها، تا قبل از ورود به خارج فقه و اصول و رشته‌های تخصصی هم‌طراز، به تحصیل آن بپردازند، به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند: «علوم و معارف محوری» «علوم و معارف مکمل» «مهارت‌ها و فنون مورد نیاز»

توضیحات بیشتر »

ویژگی‌های راهبردی و کاربردی نظام علمی_تربیتی مبتنی بر نظریه‌ی آموزش «پرورش‌مآل»

ویژگی‌های راهبردی و کاربردی نظام علمی_تربیتی مبتنی بر نظریه‌ی آموزش «پرورش‌مآل»

نظام علمی_آموزشی‌ای که بر اساس نظریه‌ی آموزش «پرورش‌مآل» صورت می‌بندد، از نظر برنامه، فرایند و برایند فعالیت‌ها و نیز رفتار عوامل انسانی، دارای ویژگی‌های راهبردی و کاربردی گوناگونی است.

توضیحات بیشتر »

نظریه‌ی مبنای نظام علمی آموزشی پرورش‌مآل

نظریه‌ی مبنای نظام علمی آموزشی پرورش‌مآل

مهمترین اشکال و مشکل آرمان تحول و گفتمان تحول‌خواهی دو چیز است: اول فقدان نظریه‌ی معین و متقن؛ دوم دست نیافتن آنان به یک نظام مشخص و جامع مبتنی بر نظریه‌ی مفروض. استاد، آیت‌الله رشاد سعی کرده‌اند تا این نقیصه را مرتفع کنند؛ از این‌رو به شرح نظریه‌ی ایشان و در یادداشتی دیگر به مختصات راهبردی نظام مبتنی برآن، می‌پردازیم.

توضیحات بیشتر »

نظام علمی آموزشی پرورش مآل، چگونه نظامی است؟

تحلیل و بررسی نظام علمی_آموزشی «پرورش مآل»

«نظام علمی_آموزشی پرورش‌مآل»، که در واقع رقیب نظریۀ «آموزشی فراگرفت مآل» می‌باشد، دستگاه تعلیماتی_تربیتی‌ای است «فطرت‌بنیاد، استعداد محور، جامع نگر و جامعه گرا» که بر پروردن استعدادهای فطری گونه‌گون متربیان، با نقش آفرینی فعال خود آنان تمرکز دارد.

توضیحات بیشتر »