خانه / بایگانی برچسب: مقصود امین خندقی

بایگانی برچسب: مقصود امین خندقی

توانمندیها و مهارتهای مؤثر و مورد نیاز برای تدریس موثر در دانشگاه

توانمندیها و مهارتهای مؤثر و مورد نیاز برای تدریس موثر در دانشگاه

در این پژوهش بر پایه یافته‌های مطالعات گوناگون در قلمرو تدریس و مفاهیم آن، کیفیت تدریس بر مبنای شاخصهای مورد نظر؛ یعنی دانش حرفه‌ای، برنامه‌ریزی برای آموزش، اجرای راهبردهای آموزشی، مدیریت منابع و نیروی انسانی، ارزیابی میزان یادگیری دانشجویان و مسئولیت حرفه‌ای در دو سطح موجود (آنچه هست) و سطح مطلوب (آنچه باید باشد) بررسی شد.

توضیحات بیشتر »