خانه / بایگانی برچسب: مسئله

بایگانی برچسب: مسئله

طرح مسئله کاربردی، پیمودن نیمی از راه رسیدن به جواب

مسئله کاربردی

اگر هدف مسئله، تغییر و حرکت از وضعیت موجود برای رسیدن به وضعیت مطلوب است، باید ابتدا تمام ابعاد و جزئیات وضعیت موجود، علل و عوامل مرتبط با آن، لوازم و نتایج، چگونگی و بستر پیدایش آن و ... را به تفصیل و به تفکیک بررسی و شفاف کرد.

توضیحات بیشتر »