خانه / بایگانی برچسب: محمد عسگری

بایگانی برچسب: محمد عسگری

آموزش مهارت های تفکر انتقادی: رویکردی بین رشته ای

آموزش مهارت های تفکر انتقادی: رویکردی بین رشته ای

پیچیده و چندبعدی شدن مسایل امروز جامعه بشری، بر اهمیت پرورش تفکر انتقادی به عنوان محور تمرکز دوره های میان رشته ای افزوده است. در این مقاله با رویکردی میان رشته ای به آموزش تفکر انتقادی توجه شده است؛

توضیحات بیشتر »