خانه / بایگانی برچسب: محرم آقازاده

بایگانی برچسب: محرم آقازاده

دکتر محرم آقازاده
دکتری برنامه ریزی درسی از دانشگاه تربیت معلم
محقق در برنامه درسی و روش‌های نوین تدریس
aqazadeh@yahoo.com. / teachinglearning.mihanblog.com

صفحه اختصاصی   مقالات در نورمگز   فهرست آثار از کتابخانه ملی   دریافت رزومه کامل 

تصمیم گیری و حل مسئله مبتنی بر رایانه ‏

تصمیم گیری

سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری که در سال‌های اخیر مطرح شده است، بخشی از نظام اطلاعات مدیریتی را شکل می دهد. این سیستم‌ها با ماهیت روش های تحلیل، تعریف و حل مسئله در ارتباط است و بیشتر از روش ها و روال پژوهش عملیاتی بهره می گیرد...

توضیحات بیشتر »