خانه / بایگانی برچسب: فعال سازی تفکر

بایگانی برچسب: فعال سازی تفکر

راهکارهای عملی برای اصلاح روش تدریس

راهکارهای عملی برای اصلاح روش تدریس

بررسی‌های آثار آموزش در حوزه، گواه بر عدم توفیق نظام آموزشی است. این امر دلیل بر نادرستی فرآیند آموزش می‌باشد. بنابراین جهت رسیدن به اهداف آموزش، مانند استفاده از آن در زندگی و بهره‌گیری از آن در رسیدن به سعادت، باید این وضع فعلی تغییر پیدا کند. در این یادداشت به راهکارهای اصلاح وضعیت آموزشی کنونی می پردازیم.

توضیحات بیشتر »

روش ایجاد انگیزه در فراگیران

روش ایجاد انگیزه در فراگیران

یک مشکل عمده در شیوه تدریس پژوهش‌محور کمبود انگیزه فراگیران جهت همراهی این شیوه است. برای حل این مشکل اساسی باید در این شیوه مساله طراحی شده با یک نیاز فعال در زندگی فرد ارتباط داشته باشد و برای ایجاد این ارتباط می‌توان از راه‌کارهای متعدد و متناسب با شرایط برای هر فرد استفاده نمود.

توضیحات بیشتر »