خانه / بایگانی برچسب: عملکردهای ذهن

بایگانی برچسب: عملکردهای ذهن

فهم و ادراک و لایه‌های آن

فهم و ادراک و لایه‌های آن

با توجّه به اینکه تدریس یک فعالیت عملی است و هر فعالیت عملی تابع تصمیمات فکری و ذهنی است و هر تصمیم فکری و ذهنی تابع نوع نگرش و نحوه دید نسبت به موضوعات و مطالب است، به نظر شما آیا لازم است که یک مدرس مفاهیمی ‌مانند: تدریس، یادگیری، علم و فهم، رفتار و عمل را دقیق و جامع بداند؟

توضیحات بیشتر »