خانه / بایگانی برچسب: طلبه مطلوب

بایگانی برچسب: طلبه مطلوب

نصاب‌های طلبه‌ی طراز در نظام علمی‌آموزشی پرورش‌مآل

یادداشت دوم

نصاب‌های بیان شده، افق‌ها و حدودی است که انتظار می‌رود تا قبل از مقطع تحصیل خارج حوزه در طلاب حاصل گردد؛ شرح نصاب‌های حاصل از اشتغال به خارج و رشته‌های تخصصی هم طراز آن، اینجا مورد نظر راقم نیست، شرح آنها مجال و مقال دیگری را می‌طلبد.

توضیحات بیشتر »