خانه / بایگانی برچسب: سامانه امتحانات حوزه

بایگانی برچسب: سامانه امتحانات حوزه

نظامواره‌ی سنجش تحصیلی

نظامواره‌ی سنجش تحصیلی

باید سامانه‌ی امتحانی نهادهای علمی کشور خاصه حوزه‌ها، به طور بنیادین و همه جانبه متحول گشته، تلقی از «ماهیت» امتحان، «غایت» و «قلمرو» آن، «روند» و «روش‌های» سنجش، دیگرگون شود.

توضیحات بیشتر »