خانه / بایگانی برچسب: روش تدریس فعال

بایگانی برچسب: روش تدریس فعال

روش تدریس فعال ۳

روش تدریس فعال3

در روش تدریس فعال قسمت دوم، اشاره‌ای اجمالی به مهم‌ترین روش‌های فعال تدریس شد. در این یادداشت هر کدام از این روش‌ها را به تفصیل بررسی خواهیم کرد. 

توضیحات بیشتر »

روش تدریس فعال ۲

روش تدریس فعال۲

در یادداشت روش تدریس فعال قسمت اول، به: تاریخچه روش‌های تدریس در آموزش جهان، مفهوم تدریس، رویکرد جدید در تدریس و راهبردهایی برای ارضای نیازهای یادگیری فراگیران پرداختیم. اکنون وارد قسمت دوم این مقاله می‌شویم.

توضیحات بیشتر »

روش تدریس فعال

روش تدریس فعال

در این نوشتار، که در ضمن سه قسمت عرضه می‌شود، ضمن بیان مفهوم تدریس که از جنبه‌های مختلف به آن پرداخته شده است و هر یک مبتنی بر نظریات صاحب نطران حوزه یادگیری و آموزش می باشد، تلاش بر این است که دیدگاه‌های مختلف به صورت مختصر بیان و عرضه شوند و خوانندگان خود به انتخاب و بهره از بهترین روش‌ها همت گمارند.

توضیحات بیشتر »

چگونه باورهای دینی را در وجود دانش آموزان نهادینه کنیم؟

باورهای دینی

مطالعه نظرات بزرگان و متخصصین و مشاهده کم‌لطفی برخی از اساتید در تدریس معارف دینی، انگیزه‌ای شد تا مسعوده جهان شیر، دبیر مدارس سمنان، به پژوهشی در زمینه روش تدریس فعال همراه با فناوری روز بپردازد. هدف اصلی او این بود که معارف دین به دل دانش‌آموزان بنشیند. مقاله حاضر نتیجه مطالعه و پژوهش این محقق گرامی است.

توضیحات بیشتر »