خانه / بایگانی برچسب: دیدگاه قرآن درباره تفکر

بایگانی برچسب: دیدگاه قرآن درباره تفکر

مهم‌ترین لغزشگاه‌های تفکر از منظر قرآن

لغزش گاه‌های تفکر

به کارگیری اصول و اسلوب صحیح در فرآیند تفکر و تفطن به لغزش‌گاه‌های حوزه اندیشه، آدمی را در بهره گیری از نتایج مطلوب آن برای سعادت دنیوی و اخروی کامیاب خواهد ساخت و از آسیب‌های فراروی این لغزش‌گاه‌ها دور خواهد ساخت. داوود معماری در مقاله‌ای با عنوان «آموزه‌های قرآنی در تبیین لغزشگاه‌های تفکر» که در ششمین کنفرانس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت منتشر شده است به بررسی این موضوع پرداخته است که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید.

توضیحات بیشتر »