خانه / بایگانی برچسب: خسرو باقری

بایگانی برچسب: خسرو باقری

دکتر خسرو باقری
محقق و نظریه پرداز در فلسفه تعلیم و تربیت به ویژه از نگاه دین و مباحث مرتبط با فلسفه علم و علم دینی
khbagheri@ut.ac.ir / falsafevadin.blogfa.com
صفحه اختصاصی   مقالات در نورمگز  فهرست آثار از کتابخانه ملی  دریافت رزومه کامل 

تعریف، ضرورت و موانع تفکر از نگاه دکتر باقری

همه ما اذعان داریم تفکر مسئله مهمی است و پرورش تفکر ، اغلب در اهداف تعلیم و تربیت ذکر میشود این هدف، مورد توجه خاص همه نظامهای تربیتی است اما سهل الوصول نیست. تفکر هم مطلوب است و هم به عبارتی خطرناک میتواند باشد. تفکر میتواند هم به نقادی منجر شود و هم به تزلزل در باورهایی که وجود دارد بشود.

توضیحات بیشتر »