خانه / بایگانی برچسب: تفکر فلسفی

بایگانی برچسب: تفکر فلسفی

نتایج و ثمرات رشد تفکر فلسفی

مقاله حاضر، قدمی است در راستای تحقق برنامۀ ‌درسی ملی؛ برنامه ای که یکی از پنج عنصر محوری در هدف گذاری را «تفکر و تعقل» دانسته و تصریح کرده است که این عنصر از جایگاه نخست و محوری برخوردار است. همچنین، اولین حوزه از حوزه های یازده گانه یادگیری در برنامۀ درسی ملی، حوزۀ‌تفکر و حکمت است.

توضیحات بیشتر »