خانه / بایگانی برچسب: تصمیم گیری

بایگانی برچسب: تصمیم گیری

تصمیم گیری و حل مسئله مبتنی بر رایانه ‏

تصمیم گیری

سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری که در سال‌های اخیر مطرح شده است، بخشی از نظام اطلاعات مدیریتی را شکل می دهد. این سیستم‌ها با ماهیت روش های تحلیل، تعریف و حل مسئله در ارتباط است و بیشتر از روش ها و روال پژوهش عملیاتی بهره می گیرد...

توضیحات بیشتر »