خانه / بایگانی برچسب: تدریس فعال

بایگانی برچسب: تدریس فعال

روش تدریس فعال

روش تدریس فعال

در این نوشتار، که در ضمن سه قسمت عرضه می‌شود، ضمن بیان مفهوم تدریس که از جنبه‌های مختلف به آن پرداخته شده است و هر یک مبتنی بر نظریات صاحب نطران حوزه یادگیری و آموزش می باشد، تلاش بر این است که دیدگاه‌های مختلف به صورت مختصر بیان و عرضه شوند و خوانندگان خود به انتخاب و بهره از بهترین روش‌ها همت گمارند.

توضیحات بیشتر »

روش ایجاد انگیزه در فراگیران

روش ایجاد انگیزه در فراگیران

یک مشکل عمده در شیوه تدریس پژوهش‌محور کمبود انگیزه فراگیران جهت همراهی این شیوه است. برای حل این مشکل اساسی باید در این شیوه مساله طراحی شده با یک نیاز فعال در زندگی فرد ارتباط داشته باشد و برای ایجاد این ارتباط می‌توان از راه‌کارهای متعدد و متناسب با شرایط برای هر فرد استفاده نمود.

توضیحات بیشتر »