خانه / بایگانی برچسب: بیوک محمدی

بایگانی برچسب: بیوک محمدی

دکتر سید بیوک محمدی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌
دکتری‌ جامعه‌شناسی‌؛ دانشگاه ایالتی‌ کنتاکی‌
صفحه شخصی     مقالات در نورمگز    فهرست آثار در کتابخانه ملی  

نوشتن به‌‌منزلۀ روش تحقیق

نوشتن به‌‌منزلۀ روش تحقیق

این مقاله می خواهد اثبات کند که ما می‌نویسیم تا یاد بگیریم، زیرا که نوشتن یک روند مکانیکی نیست، بلکه یک روند یادگیری، باز تولید و خلاقیت است. در ضمن آن عمل نوشتن و متن نوشته شده تأثیر زیادی در آموزش نگارنده‌اش ایفا می‌کند.

توضیحات بیشتر »