خانه / بایگانی برچسب: بین رشته‌ای

بایگانی برچسب: بین رشته‌ای

آموزش مهارت های تفکر انتقادی: رویکردی بین رشته ای

آموزش مهارت های تفکر انتقادی: رویکردی بین رشته ای

پیچیده و چندبعدی شدن مسایل امروز جامعه بشری، بر اهمیت پرورش تفکر انتقادی به عنوان محور تمرکز دوره های میان رشته ای افزوده است. در این مقاله با رویکردی میان رشته ای به آموزش تفکر انتقادی توجه شده است؛

توضیحات بیشتر »

پرورش تفکر میان رشته ای، پیش نیاز میان رشتگی با تاکید بر یادگیری مساله محور

پرورش تفکر میان رشته ای، پیش نیاز میان رشتگی با تاکید بر یادگیری مساله محور

قصد این مقاله پرداختن به این ضرورت است که توسعه علوم و پژوهشهای میان رشته ای پیش و بیش از هر چیز، مستلزم پرورش تفکر میان رشته ای است و به این منظور، یادگیری مسئله محور و الگوی خاصی از آن به عنوان پیشنهادی مؤثر و کاربردی ارائه شده است.

توضیحات بیشتر »