خانه / بایگانی برچسب: ایجاد انگیزه در فراگیر

بایگانی برچسب: ایجاد انگیزه در فراگیر

روش ایجاد انگیزه در فراگیران

روش ایجاد انگیزه در فراگیران

یک مشکل عمده در شیوه تدریس پژوهش‌محور کمبود انگیزه فراگیران جهت همراهی این شیوه است. برای حل این مشکل اساسی باید در این شیوه مساله طراحی شده با یک نیاز فعال در زندگی فرد ارتباط داشته باشد و برای ایجاد این ارتباط می‌توان از راه‌کارهای متعدد و متناسب با شرایط برای هر فرد استفاده نمود.

توضیحات بیشتر »