خانه / بایگانی برچسب: اهداف آموزشی

بایگانی برچسب: اهداف آموزشی

طراحی فعالیت های آموزشی

طراحی فعالیت های آموزشی

پس از تعیین هدف‌های آموزشی، یکی از مهم‌ترین مراحل طراحی تعیین و تحلیل موقعیت آموزشی است. در این مرحله معمولاً پرسش‌هایی به شرح زیر ممکن است برای معلم مطرح شود: چگونه باید فعالیت‌های آموزشی دانش‌آموزان را سازماندهی کرد تا هدف‌های آموزشی تعیین شده، تحقق یابند؟ رویدادها و تجاربی که سریعتر و بهتر دانش‌آموزان را به هدف‌های آموزشی می‌رسانند، کدامند؟

توضیحات بیشتر »