خانه / اندیشوران / روزمه علمی آیت الله علی اکبر رشاد

روزمه علمی آیت الله علی اکبر رشاد

آیت‌الله علی اکبر رشاد
مؤسس و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
مؤسس و رییس حوزه علمیه امام رضا(ع)
رییس شورای حوزههای علمیه استان تهران.
عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی
عضو شورای عالی الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی.
رییس هیات حمایت از کرسیهای نظریه‌پردازی.
www.rashad.iict.ac.ir  / rashad@iict.ac.ir
صفحه شخصی فهرست مقالات در نورمگز   فهرست آثار از کتابخانه ملی   دریافت رزومه کامل 

مقالات علمی

 • رشاد, علی اکبر. “بررسی انتقادی مبادی پژوهی اصولیون (مطالعه موردی: «مفهوم شناسی» و «جایگاه شناسی» مبادی علم).” کتاب نقد (۱۳۸۹): شماره ۵۵ و ۵۶٫ دریافت مقاله 
 • رشاد, علی اکبر. “بایسته های کنونی دین پژوهی.”قبسات (۱۳۷۹): شماره ۱۵ و ۱۶٫.دریافت مقاله 
 • رشاد, علی اکبر. “دیباچه ای بر منطق فهم دین.”قبسات (۱۳۸۲): شماره ۲۷٫.دریافت مقاله 
 • رشاد, علی اکبر. “موانع نقد و نوآوری در حوزه ی دین پژوهی.”کتاب نقد (۱۳۸۲): شماره ۲۶ و ۲۷٫.دریافت مقاله 
 • رشاد, علی اکبر. “مواجهه اجتهادی با دین و اجتهاد دینی توسعه علمی.”پیام حوزه (۱۳۸۳): شماره ۴۱ و ۴۲٫.دریافت مقاله 
 • رشاد, علی اکبر. “موانع نواندیشی دینی.”بازتاب اندیشه (۱۳۸۴): شماره ۶۸٫.دریافت مقاله 
 • رشاد, علی اکبر. “گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین.”فقه و حقوق (۱۳۸۵): شماره ۸٫ دریافت مقاله 
 • رشاد, علی اکبر. “معیار علم دینی.”ذهن بهار (۱۳۸۷): شماره ۳۳٫.دریافت مقاله 
 • رشاد, علی اکبر. “نظریه ابتناء.”قبسات سال چهاردهم تابستان (۱۳۸۸): شماره ۵۲٫.دریافت مقاله 
 • رشاد, علی اکبر. “نوگرایی، نوآوری، اصول و آسیب ها.”بازتاب اندیشه اسفند (۱۳۸۷): شماره ۱۰۷٫.دریافت مقاله 

کتاب ها 

 • رشاد، علی اکبر. آسیب‌شناسی ادبیات اجتماعی معاصر با درنگی در باب خشونت و مدارا. تهران: کانون اندیشه جوان‏; ۱۳۸۷.
 • رشاد، علی اکبر. حریت و مدارات. تهران: امیرکبیر‏‫; ۱۳۸۶.
 • رشاد، علی اکبر. دم‍ک‍راس‍ی‌ ق‍دس‍ی‌: م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در ب‍اب‌: زم‍ی‍ن‍ه‌ وزی‍ر س‍اخ‍ت‌ه‍ای‌ س‍ک‍ولاری‍س‍م‌ و ن‍گ‍اه‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ دی‍ن‌ ب‍ه‌: دن‍ی‍ا، دول‍ت‌، خ‍ردورزی‌، آزادی‌، ت‍وس‍ع‍ه‌ و دم‍ک‍راس‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر; ۱۳۷۹.
 • رشاد، علی اکبر. دی‍ن‌پ‍ژوه‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر: درن‍گی در گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ س‍ه‌ گ‍ان‍ه‌‌ی م‍ت‍ج‍م‍د، م‍ت‍ج‍دد و م‍ج‍دد. ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌; ۱۳۸۸.
 • رشاد، علی اکبر. مباحثه با جان هیک. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی; ۱۳۹۱.
 • رشاد، علی اکبر. منطق فهم دین: دیباچه‌واره‌ای بر روش‌شناسی اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‏; ۱۳۸۹‏‬.
 • رشاد، علی اکبر. نظام علمی ـ آموزشی پرورش مآل : طراحی برای تحول بنیادین حوزه بر اساس نظریه‌ی آموزش (پرورش مآل). تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‏; ۱۳۹۵.
 • رشاد، علی اکبر. نظریه ابتناء ( برساختگی تکون و تطور معرفت دینی بر تاثیر – تعامل متناوب – متداوم مبادی خمسه ). تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‏; ۱۳۸۹. 

مطلب پیشنهادی

رزومه علمی دکتر خسرو باقری

دکتر خسرو باقری،‌دارای دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تهران و محقق و نظریه پرداز در فلسفه تعلیم و تربیت به ویژه از نگاه دین و مباحث مرتبط با فلسفه علم و علم دینی، می باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *