خانه / اندیشوران / رزومه علمی دکتر خسرو باقری

رزومه علمی دکتر خسرو باقری

دکتر خسرو باقری
محقق و نظریه پرداز در فلسفه تعلیم و تربیت به ویژه از نگاه دین و مباحث مرتبط با فلسفه علم و علم دینی
khbagheri@ut.ac.ir / falsafevadin.blogfa.com
صفحه اختصاصی   مقالات در نورمگز  فهرست آثار از کتابخانه ملی  دریافت رزومه کامل 

مقالات(برخی از مقالات)

 1. وحدانی‌اسدی ‌محمدرضا, نوروزی ‌داریوش, فردانش ‌هاشم, علی‌آبادی ‌خدیجه, باقری ‌خسرو. اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی، برای آموزش اخلاق. روانشناسی تربیتی. ۱۳۹۵;۴۰(۱۲):۱۹۱–۲۱۲٫دریافت مقاله 
 2. خلیلی ‌سمانه, باقری ‌خسرو. بررسی آرای دریدا و بهره جستن از آن برای بهبود فرآیند ارتباط کلامی در آموزش و پرورش. نوآوری های آموزشی. ۱۳۸۹;۳۳(۹):۴۷–۷۲٫دریافت مقاله 
 3. خلیلی ‌سمانه, باقری ‌خسرو. بهبود بخشیدن به فرایند ارتباط در آموزش و پرورش با نظر به آرای لیوتار. علوم تربیتی از دیدگاه اسلام. ۱۳۹۵;۶(۴):۵۱–۷۰٫دریافت مقاله 
 4. سجادیه ‌نرگس, باقری ‌خسرو, ایروانی ‌شهین, ضیمران ‌محمد. پژوهش تبارشناختی و الهام بخشی آن برای قلمروهای پژوهشی در مطالعات برنامه درسی. مطالعات برنامه درسی. ۱۳۸۹;۱۶(۱):۶۸–۹۵٫دریافت از نورمگز 
 5. کریمی ‌فرهاد, باقری ‌خسرو, صادق‌زاده‌قمصری ‌علی‌رضا. تأثیر سه روش بحث گروهی درباره معماهای اخلاقی، گفتگو در گروه‌های کوچک به روش مشارکتی و سخنرانی، بر رشد قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان دختر پایه دوم متوسطه. پژوهش های نوین روانشناختی. ۱۳۹۳;۳۳(۹):۱۹۵–۲۴۰٫دریافت مقاله 
 6. باقری ‌خسرو, شرفی‌جم ‌محمد‌رضا. تأملی بر مفهوم دانش و آموزش در جامعه ی دانایی محور. مطالعات برنامه درسی. ۱۳۸۸;۱۲(۳):۱–۱۴٫دریافت از نورمگز 
 7. پورکریمی ‌مجتبی, صادق‌زاده ‌علیرضا, باقری ‌خسرو, مهرمحمدی ‌محمود. تبیین پژوهش استعلایی – انتقادی در تعلیم و تربیت از دیدگاه باسکار. تعلیم و تربیت. ۱۳۹۴;۱۲۱(۳۱):۹–۳۸٫دریافت مقاله  
 8. باقری ‌خسرو, ابراهیم‌زاده‌گرجی ‌رمضان‌علی, باقری ‌یونس. تعامل؛ باید مفهوم اساسی تربیت اسلامی باشد و نه یادگیری و تدریس. رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی.  ۱۳۹۴;۹۸(۲۸):۱۷–۲۵٫دریافت مقاله 
 9. فتحعلی‌خانی م, شیدانشید ح. جامعیّت دین و روش استنباطی علوم دینی: بررسی یک نقد. روش شناسی علوم انسانی.  ۲۰۱۶;۲۲(۸۶):۱۷۵–۹۳٫دریافت مقاله 
 10. باقری ‌خسرو, آزاد ‌سمانه. گفت و گو؛ آسیب شناسی مدیریت تربیت در ایران ، تعامل ناهم تراز؛ گپ و گفتی با دکتر خسرو باقری، استاد علوم تربیتی. رشد مدیریت مدرسه.  ۱۳۹۶;۱۱۵(۱۵):۴–۸٫دریافت مقاله 
 11. بیرونی‌کاشانی ‌راضیه, باقری ‌خسرو. مبانی و اصول اخلاق تدریس بر اساس فلسفه اخلاق اسلامی. روان شناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران). ۱۳۸۷;۸۰(۳۸):۱۱۵–۳۶٫دریافت مقاله 
 12. باقری ‌خسرو, سجادیه ‌نرگس. هدف های درس تاریخ براساس رویکردی اسلامی در فلسفه ی برنامه ی درسی. پژوهش های برنامه درسی. ۱۳۹۰;۱(۱):۱۱۱–۳۸٫دریافت مقاله 
 13. فاطمه‌زیباکلام‌مفرد ف, باقری‌نوع‌پرست م. ویتگنشتاین و طرحواره‌های ذهنی:دلالت‌هایی برای آموزش کودکان. تفکر و کودک. ۱۳۹۲;۴(۰):۳۹–۵۲٫
 14. باقری ‌خسرو. فلسفه فن آوری و آموزش فن آوری. روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. ۱۳۸۱;۶۴٫دریافت مقاله 
 15. باقری ‌خسرو, ایروانی ‌شهین. جایگاه نظریه های تربیتی در عمل معلم. روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. ۱۳۸۰;۶۳٫دریافت مقاله 
 16. باقری ‌خسرو. درآمدی بر فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. نوآوریهای آموزشی. ۱۳۸۲;۴٫ دریافت مقاله 
 17. باقری ‌خسرو. نوشتن، رویش اندیشه (۲). تربیت. ۱۳۷۱;۷۱٫دریافت مقاله 

کتاب‌ها

 1. Islamic education. ‎Tehran‬: ‎Al -Hoda‬; ۲۰۰۱٫
 2. ‎The idea of a religious social science‬. ‎Tehran: Alhoda International‬: ‎Pulolisher and distributors‬; ۲۰۰۵٫
 3. م‍ه‍رم‍ح‍م‍دی‌ ،م, م‍وس‍ی‌‌پ‍ور ،ن, باقری نوع پرست ،خ. آموزش علوم انسانی در دانشگاههای ایران: : طراحی یک الگوی تدریس دانش‌پژوهانه. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی;
 4. ب‍اق‍ری‌ ،خ. الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران. تهران: مدرسه;
 5. باقری نوع پرست ،خ. تعلیم و تربیت اسلامی: : چارچوب تئوریک و کاربرد آن. تهران: هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره ویژه علوم انسانی و معارف اسلامی، سازمان انتشارات;
 6. ب‍اق‍ری‌ ،خ. درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی;
 7. درباره تعلیم و تربیت: : جستارهایی در باب تعلیم و تربیت در اندیشه و تمدن اسلامی. تهران: کتاب مرجع; (دانشنامه).
 8. ب‍اق‍ری‌ ،خ. دیدگاه‌های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: علم;
 9. ب‍اق‍ری‌ ،خ, سجادیه ،ن, توسلی ،ط. رویکردها و روش‌های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی; (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی).
 10. باقری نوع پرست ،خ. علم تجربی دینی: : نگاهی معرفت‌شناختی به رابطه دین با علوم انسانی. تهران: هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره ویژه علوم انسانی و معارف اسلامی، سازمان انتشارات;
 11. ب‍اق‍ری‌ ،خ. فبک در ترازو: : نگاهی انتقادی از منظر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی; (مجموعه آموزش مربی).
 12. ع‍طاران‌ ،م, ب‍اق‍ری‌ ،خ. ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍اص‍ر. ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‬: ‏‫: م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌‬‬;
 13. شاو ،ر, Shaw, یاری‌دهنوی ،م, حیدری ،ر, ب‍اق‍ری‌ ،خ. فلسفه در کلاس درس: : پرورش مهارت‌های فکری دانش‌آموزان و ایجاد انگیزه در آنان برای یادگیری. تهران: آوای نور; (آوای نور).
 14. ب‍اق‍ری‌ ،خ, ایزدی ،ح. کتاب کار و تمرین جغرافیای عمومی و انسانی سال دوم متوسطه تمامی رشته‌ها حاوی سئوالات متنوع. تهران: نقش بیان;
 15. ب‍اق‍ری‌ ،خ. گفت‌وگوی معلم و فیلسوف. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی;
 16. چراغ‌چشم ،ع, اس‍دی‌ گ‍رم‍ارودی‌ ،ا. مبانی تربیت اسلامی. قم: آثار دانشمندان;
 17. ب‍اق‍ری‌ ،خ. ‏‫نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. تهران: مدرسه;
 18. ن‍گ‍اه‍ی‌ دوب‍اره‌ ب‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌. [وی‍راس‍ت‌ ]۲. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍درس‍ه‌ ب‍ره‍ان‌;
 19. باقری نوع پرست ،خ. نوعمل‌گرایی و فلسفه تعلیم و تربیت: : بررسی پیامدهای دیدگاه ویلارد کواین و ریچارد رورتی در تعلیم و تربیت. تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ; (انتشارات دانشگاه تهران).

مطلب پیشنهادی

رشاد

روزمه علمی آیت الله علی اکبر رشاد

علی اکبر رشاد در رمضان ‌المبارک ۱۳۷۷ هجری قمری،‌ برابر با اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۵ هجری شمسی متولد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *